Welkom bij Digi-DAP. Als uw dierenartsenpraktijk gebruik maakt van dit systeem, kunt u met het onderstaande formulier uw account activeren. Het is van belang dat u uw emailadres invult dat bij uw dierenartsenpraktijk bekend is.
UBN:
Mailadres: